30è GIFF del 25 al 29 de setembre de 2018 EL TALENT ÉS EL MOTOR DEL MÓN
30è GIFF  del 25 al 29 de setembre de 2018                                               EL TALENT ÉS EL MOTOR DEL MÓN

UNA MIRADA SOBRE EL MÓN

130 paisos participen al GIFF

El CINEMA té la capacitat de TRANSFORMAR el món.

                               

El propòsit del Festival és despertar i confrontar el talent del món a Girona. Tot això dins d'una amable competició que genera trobades i intercanvis entre el talent de les diferents sectorials cinematogràfiques, incloent la producció. Això dóna lloc a nous projectes més participatius, més creatius, més possibilitats de coproducció i de finançament. 

El talent només es desenvolupa confrontant-se amb el talent.

 

El propósito del Festival es despertar y confrontar el talento del mundo en Girona. Todo ello dentro de una amable competición que genera encuentros e intercambios entre el talento de las distintas sectoriales cinematográficas, incluyendo la producción. Esto da lugar a nuevos proyectos más participativos, más creativos, más posibilidades de coproduccion y de financiación.

Más internacionalización.  

 

1.    És un PROJECTE SECTORIAL de producció cinematogràfica.  
2.    El Festival de Girona NO ÉS UN TEMPS DE LLEURE, és un Congrés Internacional de Talent. 
3.    El cinema té la capacitat d'EDUCAR i TRANSFORMAR el món. La clau d’aquest canvi la tenim els cineastes.

4.    El Festival de cinema de Girona és més que un projecte, és una REVOLUCIÓ imparable. Té l'IMPULS i el SUPORT del talent de més de 100 països.

5.    Més de QUARANTA PAÏSOS ENS SUBVENCIONEN els viatges i estada del seu talent a Girona. Perquè el nostre projecte forma part dels seus objectius.
6.    El cinema és un moviment AGLUTINADOR de totes les sectorials creatives. 
7.    És un MOTOR ECONÒMIC i SOCIAL que enriqueix a tots els sectors del país. 
8.    El talent internacional que participa a Girona, arriba amb la imatge preconcebuda que: al nostre es passa gana i hi ha corrupció

 

GIRONA CIUTAT DE FESTIVALS >>>                                                                                                                                         MÉS GIRONA >>>

Palamrès 2016