30è GIFF del 25 al 29 de setembre de 2018 EL TALENT ÉS EL MOTOR DEL MÓN
30è GIFF  del 25 al 29 de setembre de 2018                                               EL TALENT ÉS EL MOTOR DEL MÓN

AVIS LEGAL

EL FESTIVAL // EQUIP // JURATS // PARTNERS // HOTELS // RESTAURANTS // AVÍS LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l011 de Juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerc Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades didentificatives de l'empresa.

 

 

Denominació Social

Festival de Cinema de Girona

 

Denominació Social Número d'Identificació Fiscal

G17556747

 

Domicili Social

Carrer de la cellera 17

17457 Riudellots de la Selva (Girona)

 

Correu Electrònic

info@gironafilmfestival.com

 

Telèfon

633 755 166

 

Dades d'inscrpció en el registre mercantil

És una Fundació enregistrada a la Generalitat de Catalunya

 

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

· L'accés a aquest lloc web és responsabilitat dels usuaris.

· El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre el Festival de Cinema de Girona i l'usuari.

· L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

· El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.