31è GIFF del 24 al 28 de setembre al de 2019 EL TALENT ÉS EL MOTOR DEL MÓN
31è GIFF  del 24 al 28 de setembre al  de 2019                                                   EL TALENT ÉS EL MOTOR DEL MÓN

25 FESTIVAL Jurats

<<<

INICI  /  PROGRAMA  /  JURATS  /  PREMSA  /  STAFF  /  PALMARES / FILM COMISSION 

JURAT CURTMETRATGES DE FICIÓ

DELIBERACIÓ

El jurat està format per un president i altres membres que sumen un nombre imparell. En cas de fallar algú i el número sigui parell, el president del jurat podrà exercir el vot d'honor.

El jurat visiona les pel·lícules, es reuneix, delibera i vota per donar lloc al veredicte. En el cas que algun membre hagi enviat el seu vot per correu, serà vàlid excepte si la deliberació evoluciona de manera que es pugui considerar que el punt de vista inicial ha canviat substancialment i que el resultat de la deliberació es imprescindible per a una votació correcte i un veredicte just. Aleshores si el jurat, majoritàriament ho decideix, podria excloure el vot per correu que no ha participat a la deliberació.

 

Mètodes / models, per deliberar

1/ Es discuteix pel·lícula a pel·lícula i s'exclou o es considera amb possibilitat de merèixer alguna distinció. I així successivament fins a donar lloc al veredicte.

2/ Cada membre del jurat posa uns quants títols a discussió, perquè considera que són mereixedors d'alguna distinció. Llavors es posa a votació.

3/ O altres formes que decideixi el president o la majoria dels membres.

 

El resultat de la deliberació del jurat es secreta fins després d’haver donat el Premi en el Palmarès, a menys que no es digui el contrari.

 

CRITERIS

Es valora la creativitat i innovació en el llenguatge cinematogràfic i les seves aportacions cinematogràfiques. Com pot ser en la seva estructura narrativa, muntatge, interpretació, guió fotografia, tractament de la imatge i a tots els aspectes de l'obra.

Tanmateix l'originalitat, allunyament de qualsevol mimetisme i convenció.

L'obra per naturalesa té contingut. El seu contingut pot ser purament estètic, però el seu discurs no pot estar en contra dels principis bàsics dels Drets Humans, la defensa de la llibertat sobretot la de les persones o col·lectius més febles. Tanmateix ha de desenvolupar conceptes artístics, humans, culturals, educatius i històrics.

 

PREMIS

Premi a MILLOR Curtmetratge de Ficció

Premi Millor director

Es poden concedir ACCÈSITS per algun motiu concret, al ser ficció lo normal es per algun aspecte del seu contingut. Però també pot ser per qüestions artístiques o tècniques.

També es poden concedir MENCIONS, els mencionats no pugen a escenari a recollir res, només se'ls esmenta a l'hora de llegir el veredicte pel motiu que el jurat hagi considerat esmentar la seva obra.

 

El Premi es un Diploma dissenyat per Rebeca Velvet, directora d'imatge del Festival, signat per un representant del Festival i el President del Jurat

JURAT CURTMETRATGES DE DOCUMENTAL


DELIBERACIÓ

El jurat està format per un president i altres membres que sumen un nombre imparell. En cas de fallar algú i el número sigui parell, el president del jurat podrà exercir el vot d'honor.

El jurat visiona les pel·lícules i es reuneix per deliberar i votar per donar lloc al veredicte. En el cas que algun membre hagi enviat el seu vot per correu, serà vàlid excepte si la deliberació evoluciona de manera que es pugui considerar que el punt de vista inicial ha canviat substancialment i que el resultat de la deliberació es imprescindible per a una votació correcte i un veredicte just. Aleshores si el jurat, majoritàriament ho decideix, podria excloure el vot del correu que no ha participat a la deliberació.

 

Mètodes / models, per deliberar

1/ Es discuteix pel·lícula a pel·lícula i s'exclou o es considera amb possibilitat de merèixer alguna distinció. I així successivament fins a donar lloc al veredicte.

1/ Cada membre del jurat posa uns quants títols a discussió, perquè considera que són mereixedors d'alguna distinció.

3/ O altres formes que decideixi el president o la majoria dels membres.

 

El resultat de la deliberació del jurat es secreta fins després d’haver donat el Premi en el Palmarès, a menys que no es digui el contrari.

 

CRITERIS

Es valora la seva creativitat i innovació en el llenguatge cinematogràfic i les seves aportacions al gènere. Com pot ser en la seva estructura narrativa, muntatge, guió fotografia, tractament de la imatge. Originalitat, allunyament de qualsevol mimetisme i convenció.El documental ha de tenir contingut, tal com ho requereix el gènere. El seu discurs ha d'estar  d'acord amb els principis bàsics dels Drets Humans, la defensa de la llibertat sobretot la de les persones o col·lectius més febles. Tanmateix ha de desenvolupar conceptes artístics, humans, culturals, educatius i històrics.

 

PREMIS

Premi a MILLOR Documental

Es poden concedir ACCÈSITS per algun motiu concret, al ser documental lo normal es per algun aspecte del seu contingut. Però també pot ser per qüestions artístiques o tècniques.

També es poden fer MENCIONS, el mencionats no pugen a escenari a recollir res, només se'ls esmenta a l'hora de llegir el veredicte pel motiu que el jurat hagi considerat.

El Premi es un Diploma Dissenyat per Rebeca Velvet, directora d'imatge del Festival, signat per un representant del Festival i el President del Jurat.

JURAT CINEMA d'ANIMACIÓ

DELIBERACIÓ

El jurat està format per un president i altres membres que sumen un nombre imparell. En cas de fallar algú i el número sigui parell, el president del jurat podrà exercir el vot d'honor.

El jurat visiona les pel·lícules i es reuneix per deliberar i votar per donar lloc al veredicte. En el cas que algun membre hagi enviat el seu vot per correu, serà vàlid excepte si la deliberació evoluciona de manera que es pugui considerar que el punt de vista inicial ha canviat substancialment i que el resultat de la deliberació es imprescindible per a una votació correcte i un veredicte just. Aleshores si el jurat, majoritàriament ho decideix, podria excloure el vot del correu que no ha participat a la deliberació.

 

Mètodes / models, per deliberar

A/ Es discuteix pel·lícula a pel•lícula i s'exclou o es considera amb possibilitat de merèixer alguna distinció. I així successivament fins a donar lloc al veredicte.B/ Cada membre del jurat posa uns quants títols a discussió, perquè considera que són mereixedors d'alguna distincióC/ O altres formes que decideixi el president o la majoria dels membres.

 

El resultat de la deliberació del jurat es secreta fins després d’haver donat el Premi en el Palmarès, a menys que no es digui el contrari.

 

CRITERIS

Es valora la seva creativitat i innovació en el llenguatge visual i les seves aportacions creatives. Es poden tenir en compte elements com el muntatge, fotografia, tractament de la imatge i a tots els aspectes de l'obra.Originalitat, allunyament de qualsevol mimetisme i convenció.L'obra per naturalesa té contingut. El seu contingut pot ser purament estètic, però el seu discurs no pot estar en contra dels principis bàsics dels Drets Humans, la defensa de la llibertat sobretot la de les persones o col•lectius més febles. Tanmateix ha de desenvolupar conceptes artístics, humans, culturals, educatius i històrics.

 

PREMIS

Premi a la MILLOR PEL·LÍCULA d’animació

Es poden donar  ACCÈSITS per algun motiu concret de la seva creativitat artística o elements tècnics.

També es poden fer MENCIONS, el mencionats no pugen a escenari a recollir res, només se'ls esmenta a l'hora de llegir el veredicte pel motiu que el jurat hagi considerat.

El Premi és un Diploma dissenyat per Rebeca Velvet, directora d'imatge del Festival, és signat pel President del Jurat i un representant del Festival.

Podria haver-hi algun obsequi cultural procedent del Museu del Joguet de Catalunya.

 

JURAT VÍDEO CREACIÓ

 

 

 

 

DELIBERACIÓ

El jurat està format per un president i altres membres que sumen un nombre imparell. En cas de fallar algú i el número sigui parell, el president del jurat podrà exercir el vot d'honor.

El jurat visiona les pel•lícules i es reuneix per deliberar i votar per donar lloc al veredicte. En el cas que algun membre hagi enviat el seu vot per correu, serà vàlid excepte si la deliberació evoluciona de manera que es pugui considerar que el punt de vista inicial ha canviat substancialment i que el resultat de la deliberació es imprescindible per a una votació correcte i un veredicte just. Aleshores si el jurat, majoritàriament ho decideix, podria excloure el vot del correu que no ha participat a la deliberació.

 

Mètodes / models, per deliberar

1/ Es discuteix pel•lícula a pel•lícula i s'exclou o es considera amb possibilitat de merèixer alguna distinció. I així successivament fins a donar lloc al veredicte.

2/ Cada membre del jurat posa uns quants títols a discussió, perquè considera que són mereixedors d'alguna distinció

3/ O altres formes que decideixi el president o la majoria dels membres.

 

El resultat de la deliberació del jurat es secreta fins després d’haver donat el Premi en el Palmarès, a menys que no es digui el contrari.

 

CRITERIS

Es valora la seva creativitat i innovació en el llenguatge visual i les seves aportacions creatives. Es poden tenir en compte elements com el muntatge, fotografia, tractament de la imatge i a tots els aspectes de l'obra.  Originalitat, allunyament de qualsevol mimetisme i convenció.

El seu contingut pot ser purament estètic, en cas de tenir un discurs, una comunicació explicita o retòrica, no pot estar en contra dels principis bàsics dels Drets Humans, la defensa de la llibertat sobretot la de les persones o col•lectius més febles. Tanmateix ha de desenvolupar conceptes artístics, humans, culturals, educatius i històrics.

 

PREMIS

Premi a la MILLOR Vídeo Creació

Es poden concedir ACCÈSITS per algun motiu concret de la seva creativitat artística o elements tècnics.

També es poden fer MENCIONS, el mencionats no pugen a escenari a recollir res, només se'ls esmenta a l'hora de llegir el veredicte pel motiu que el jurat hagi considerat.

El Premi es un Diploma dissenyat per Rebeca Velvet, directora d'imatge del Festival, signat per un representant de la Fundació Valvi i un representant del Festival.

Podria haver-hi algun obsequi cultural procedent de la Fundació.

JURAT WEB SERIES

DELIBERACIÓ

El jurat està format per un president i altres membres que sumen un nombre imparell. En cas de fallar algú i el número sigui parell, el president del jurat podrà exercir el vot d'honor.

El jurat visiona les pel·lícules i es reuneix per deliberar i votar per donar lloc al veredicte. En el cas que algun membre hagi enviat el seu vot per correu, serà vàlid excepte si la deliberació evoluciona de manera que es pugui considerar que el punt de vista inicial ha canviat substancialment i que el resultat de la deliberació es imprescindible per a una votació correcte i un veredicte just. Aleshores si el jurat, majoritàriament ho decideix, podria excloure el vot del correu que no ha participat a la deliberació.

Mètodes / models, per deliberar:A.Es discuteix pel·lícula a pel·lícula i s'exclou o es considera amb possibilitat de merèixer alguna distinció. I així successivament fins a donar lloc al veredicte.B.Cada membre del jurat posa uns quants títols a discussió, perquè considera que són mereixedors d'alguna distincióC.O altres formes que decideixi el president o la majoria dels membres.

El resultat de la deliberació del jurat es secreta fins després d’haver donat el Premi en el Palmarès, a menys que no es digui el contrari.

 

CRITERIS

Es valora la seva creativitat i innovació en el llenguatge cinematogràfic i les seves aportacions creatives. Com pot ser en la seva estructura narrativa, muntatge, interpretació, guió fotografia, tractament de la imatge i a tots els aspectes de l'obra. Originalitat, allunyament de qualsevol mimetisme i convenció.L'obra per naturalesa té contingut. El seu contingut pot ser purament estètic, però el seu discurs no pot estar en contra dels principis bàsics dels Drets Humans, la defensa de la llibertat sobretot la de les persones o col·lectius més febles. Tanmateix ha de desenvolupar conceptes artístics, humans, culturals, educatius i històrics.

 

PREMIS

Millor webserie dramàtica

Millor webserie comèdia

Millor webserie d’animació

Millor direcció

Millor guió

Millor actor

Millor actriu

 

 El Premi és un Diploma dissenyat per Rebeca Velvet, directora d'imatge del Festival, signat per